fbpx

’Käskytä ja sanele’ vai ’kysy ja kuuntele’? – Mitä hyötyjä organisaatiosi voisi saada valmentavasta johtamistyylistä

Ennen kuin otetaan valmentava johtaminen käsittelyyn niin nostetaan pieni näkökulma johdettavan maailmaan. ”Mä oon vaan töissä täällä. Teen sen mitä sanotaan enkä muuta. Eniten odotan että työpäivä päättyy ja pääsen kotiin.” Tämä on tuttu ajatusmalli yli 100 000:lle suomalaiselle työssäkäyvälle.

Tuo sama asenne näkyy tyytymättömyytenä työpaikalla. Pienenä jatkuvana napinana ja rutinana. Sitten viisaat ohjeistaa, että jos et viihdy niin vaihda työpaikkaa. Helpommin sanottu kuin tehty. Lainat painaa päälle ja perhe olisi elätettävänä.

Ehkä sitä osaamistakaan ei niin ole, jotta voisi vaan valikoida mitä alkaisi elämällään tehdä. Mutta ne, joilla osaamista ja mahdollisuus on, tekevät vaihtopäätöksen heti kun mahdollista.

Miten tuohon napinaan, asenteeseen tai jaloilla äänestämiseen vaikuttaa?

Yksilöllä on vastuu siitä, millä asenteella hän päivänsä rakentaa ja minkä mielialan tuo työpaikalle – mutta myös johtamisella on oma roolinsa.

Forbesin tutkimuksen mukaan esihenkilöllä on yhtä suuri rooli johdettavansa mielenterveyteen kuin terapeutilla ja puolisolla. Kyllä – niin hyvässä kuin pahassa.

Oletko itse miettinyt omaa tai organisaatiosi esihenkilöiden johtamistyyliä?

Johdettavien työnkuvasta tai vastuuntasosta huolimatta, olisi suotavaa säännöllisin väliajoin tarkastella että toimiiko nykyinen tyyli vai pitäisi hieman tihrustaa peiliin ja muuttaa asioita. Pohdinnan aiheita olisi ainakin seuraavat:

➡️ mistä mahdollinen tyytymättömyys johtuu?

➡️ mitä voitaisiin tehdä paremmin, jotta viihtyvyys paranisi?

➡️ miten vaikutettaisiin vetovoimaisilta työnantajilta?

➡️ miten saataisiin tiimi tekemään asioita niin, että se on kaikkien edun mukaista?

➡️ miten saadaan uusi esihenkilö toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla eri toimintatyyliä edustavien tiimin jäsenten kanssa?

Toki kannattaa myös miettiä että jos asiat ovat hienosti, niin mistä se johtuu.

Olipa tilanne miten päin tahansa, tämä on myös johtamiskulttuurin mietinnän paikka.

Johtajalla tai esihenkilöllä ei ole kaikki vastauksia. Eikä hän läheskään aina osaa asioita edes yhtä hyvin tai paremmin kuin johdettavansa.

Miksi usein päädytään kuitenkin pätemisen ja sanelun linjalla? Ja koitetaan hakea paikkaa valta-aseman ja vallankäytön kautta.

”Kun minä sanon, niin sinä teet”.

Se harvoin motivoi ketään. Ehkä ennemmin päinvastoin – hävittää esihenkilön vakuuttavuutta sekä vaikutusvoimaa. Kertoo enemmän esihenkilöstä itsestään ja hänen epävarmuuksistaan, kuin siitä miten kyvykkäitä ihmiset ympärillä ovat tai miten heitä tulisi johtaa. Ihmisen, jolta löytyy tervellä tavalla itsevarmuutta johtaakseen, ei tarvitse päteä tai käskyttää.

Lisäksi sanelupolitiikka voi olla johdettavien biologinen ikä sekä myös virkaikä huomioiden täysin väärä tyyli. Silloin helposti onnistutaan hävittämään orastavakin työmotivaatio sekä työnantajan hyväksi tehdyt joustot.

Valmentava johtaminen on johtamistyyli, joka perustuu siihen että johtaja/esihenkilö toimii valmentajana tiimilleen tai johdettavilleen.

Johtaja siis auttaa alaisiaan kehittämään taitojaan, saavuttamaan tavoitteitaan ja kasvamaan ammatillisesti. Heille annetaan vastuuta ja vapautta omasta työn puitteissa.

Valmentavassa johtajuudessa johtaja tai esihenkilö toimii tukijana, joka auttaa alaisiaan tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa heille palautetta heidän suorituksestaan.

Niin sanotusta klassisesta johtamistyylistä se eroaa siinä, että se painottaa enemmän yhteistyötä ja keskustelua.

Eli vuorovaikutusta johtajan ja johdettavien kanssa.

Valmentava johtajuus pyrkii osoittamaan sen, että ihmisillä on potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Siksi se edellyttääkin johtajalta tai esihenkilöltä empatiakykyä, avoimuutta, kuuntelemisen taitoa ja valmiutta antaa palautetta rakentavasti.

Valmentava johtaminen voi nostaa työyhteisön tuloksellisuutta monella tavalla

✅ Motivointi ja sitouttaminen: kun kannustetaan ihmisiä kehittämään omia taitojaan ja saavuttamaan tavoitteitaan, lisätään johdettavien motivaatiota ja sitoutumista työtehtäviin. Tämä puolestaan lisää tuottavuutta ja tuloksellisuutta

✅ Tehokas kommunikaatio: valmentava johtaminen perustuu avoimeen ja kunnoittavaan kommunikaatioon johdettavien kanssa. Tämä auttaa välttämään turhia väärinkäsityksiä ja lisää tehokkuutta työtehtävien suorittamisessa.

✅ Yksilöllinen kehittäminen: Valmentava johtaminen auttaa johdettavia kehittämään omia taitojaan ja tarjoaa heille mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti. Tämä lisää työntekijöiden taitojen monipuolisuutta ja osaamista mikä puolestaan nostaa organisaation tuloksellisuutta

✅ Vastuun ja vapauden antaminen: valmentava johtaminen perustuu johdettavien vastuun ja vapauden antamiseen oman työ- tai tiimiroolin sisällä. Tämä lisää työntekijöiden omaa motivaatiota ja sitoutumista, mikä näkyy työn laadussa ja tehokkuudessa

✅ Tiimityö: valmentava johtaminen korostaa tiimityön merkitystä ja kannustaa ihmisiä työskentelemään yhdessä. Tämä lisää yhteistyötä ja tietoja jakamista työntekijöiden välillä, mikä puolestaan lisää organisaation tuloksellisuutta.

Siirtymällä perinteisestä sanelukulttuurista valmentavaan johtamityyliin voi olla siis merkittäviä vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen. Motivoidut ihmiset viihtyvät työssään, sitoutuvat ja kehittävät taitojaan. Se johtaa väistämättä parempaan työn laatuun ja tehokkuuteen.

Tuntuisiko valmentava johtamistyyli sinun tyyliltäsi? Tässä muutama vinkki testattavaksi

Kuuntele ja osoita empatiaa

Tärkein osa valmentavaa johtamista on kuunteleminen. Ole avoin ja kiinnostunut tiimiläistesi tarinoista ja osoita empatiaa heitä kohtaan

Anna palautetta rakentavasti

Palautteen antaminen on tärkeää, jotta ihmisesi tietävät missä he ovat onnistuneet ja missä he voivat kehittyä. Anna palaute rakentavasti ja anna myös ehdotuksia siitä, miten alainen voisi kehittyä

Kannusta ja anna vastuuta

Anna johdettavillesi vastuuta omasta työstään ja rohkaise heitä ottamaan riskejä. Tämä auttaa heitä kasvamaan ja kehittymään

Ole läsnä ja saatavilla

Ole aina läsnä ja saatavilla, jos tiimisi tarvitsee neuvoja. Tämä auttaa heitä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja rohkaisee heitä pyytämään tarvittaessa apuja

Kehitä tiimityötä

Kannusta alaisiasi työskentelemään yhdessä ja kehitä tiimityötä. Tämä auttaa heitä oppimaan toisiltaan ja kehittämään uusia taitoja

Osoita arvostusta

Muista osoittaa alaisillesi arvostusta heidän työstään ja saavutuksistaan. Palkitse heitä tarvittaessa ja muista kiittää heitä heidän panostuksestaan. Kiitos ei kulu käytössä, joten enemmän on enemmän.

ps. Se ensimmäisen kappaleen ”mä oon vaan töissä täällä” -henkilö. Muuttuisiko hänen asenteensa, jos hyödyntäisit valmentavan johtamisen taitoja hänelle. Kuuntelisit, kysyisit ja arvostaisit. Se kuulostaa testaamisen arvoiselta ihmiskokeelta.

——————————

Mikäli omien johtajuus- tai esihenkilötaitojen kehittäminen kiinnostaa tai jos ihan yleisesti haluaisit osata vuorovaikutuksen saloja paremmin niin…. nappaa itsellesi 12 viikon ”Voimaa vuorovaikutukseen” -verkkovalmennus, jossa saat tuloksia nopeasti. Käy tutustumassa valmennukseen tarkemmin täältä  G. – Onnen väristyksiä (valmennusgee.fi)

Vai tullaanko teille? Katso valmennuspalvelumme tästä.

Kurkkaa myös mitä olen kirjoitellut myynnin johtamiseen liittyen.

Tämän tekstin kirjoittaja on positiivinen piiska eli Gongin pääsparraaja ja perustaja-yrittäjä Petra Kärkinen. Hän tekee teistä vaikutusvoimaisempia ja arvostetumpia ammattilaisia. Petran intohimo on myynnin kytkeminen asiakaskokemusta tukevaksi tekijäksi.

♥ Minut tavoitat osoitteesta petra.karkinen@valmennusgongi.fi tai puhelimitse 0407455523. Verkostoidun mielelläni kanssasi myös LinkedIn:ssä

♥ Laita meidät seurantaan somessa! Gongin sosiaalisen median kanavat ovat Gongi – sparrausta myyntiin | Facebook sekä IG: @gongikumahtaa